Genel Kurul Üyeliği

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri ve sorumlulukları üstlenmiş, seçme ve seçilme
hakkın sahip gerkeç kişi üyelerdir.

Faaliyet Üyeliği

Faaliyet üyeliği, dernek amaçlarına uygun olarak dernek faaliyetlerine katkıda bulunmak isteyen, dernek
etkinlik ve aktivitelerden belirlenen aidatı ödeyecek olan herkes faaliyet üyesi olabilir.